s u c h a d r e a m e r

19. Girl. Scandinavia.
Vegan and raw till 4.